Begeleiding en Ondersteuning

Aalstzorg biedt fysiotherapeutische ondersteuning en zorg aan als onderdeel binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Regio IJssel-Vecht. De term palliatief komt van het Latijnse woord pallium dat mantel betekent. Het gaat dus om zorg die de zieke en zijn naasten als een mantel omgeeft en een gevoel van veiligheid biedt.

Palliatieve zorg is een interdisciplinaire en multi-professionele onderneming, waarbij in de meeste gevallen een arts, een verpleegkundige en andere professionals betrokken zijn. De professionals hebben de expertise om te voorzien in de fysieke, psychologische en spirituele behoeften van de patiënt en zijn naasten.

Vrijwilligers kunnen een belangrijk onderdeel van het team vormen. Ze nemen het werk van de professionals niet over, maar hebben hun eigen inbreng en bekwaamheid.
Behandeldoelen Palliatieve Fysiotherapie:

  • Pijn op acceptabel niveau houden
  • Mobiliteit en spierkracht verbeteren
  • Reduceren stress
  • Ademfunctie verbeteren
  • Energiebalans vinden en houden
  • Aanpassingen
  • Advisering
  • Decubitus preventie
  • Houding / transfers

Regio IJssel-Vecht

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van dit netwerk.

Netwerk coördinator

Daphne de Roode
Tel.: 06 – 3045 8483
E-mail: d.a.e.m.de.roode@careketens.nl

Bereikbaarheid

Isala Careketens
Mondriaan M.4.061
Dokter van Deenweg 1
8025 BP Zwolle

Maak een Afspraak