Specialismen

Fysiotherapie Aalstzorg is sinds 1 juli 2012 Pluspraktijk en HKZ gecertificeerd (kiwa kwaliteits keurmerk)

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht.

Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Specialismen Aalstzorg

Wat is Manuele Therapie?

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer ga je naar een manueel therapeut?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen; lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn; duizeligheid bij het bewegen van de nek
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten; heupklachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze manueel therapeut

Intake: snel duidelijkheid
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie
De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling: specifiek effectieve therapie
Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke outillage en meetinstrumenten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Bij Aalstzorg kunt u terecht voor individuele zorg, begeleiding en training. Deskundigheid en professionaliteit is onze kracht waarbij wij altijd uitgaan van de meest optimale aandacht voor onze cliënten.

Onze therapeuten adviseren, behandelen en begeleiden bij problemen met uw houdings- en bewegingsapparaat zodat u uw werk, sport of dagelijkse handelingen weer snel kunt hervatten.

Fysiotherapie  is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. En dus richten we ons in de eerste plaats op preventie van aandoeningen aan het bewegingssysteem. Door de organisatie van arbeid zorgvuldig te beoordelen en werkplekken aan een grondige analyse te onderwerpen. Op basis hiervan komen we tot de optimale inrichting van de werksituatie en een structurele verbetering van het werkklimaat.

Tegelijkertijd besteden we veel aandacht aan de werknemer zelf. Advies met betrekking tot de juiste werkhouding en lichaamsbeweging speelt een belangrijke rol in het voorkomen van fysieke klachten.

Oorzaak en gevolg

Bij bestaande gezondheidsproblemen gaan we op zoek naar de aard en oorzaak van de problemen en komen van daaruit tot gericht advies om de klachten te verminderen en te herstellen.

Ook hier geldt dat de inrichting van het werk en de manier waarop de werknemer zijn werk verricht vloeiend moeten samengaan. Zit een werknemer al even met klachten thuis? Dan begeleiden we organisatie en individu bij herstel en bij een zorgvuldige re-integratie.

PRT benadering

De Physicial Rehabilitation Training® approach richt zich met name op problemen van het actieve en passieve bewegingsapparaat. Deze aandoeningen vinden hun oorsprong in het niet voldoende belastbaar zijn van de betroffen structuren. De huidige maatschappij met automatisering, continu aanpassing van de omgeving aan de werknemer, “robotizing”, een voortjagende 24-uurs economie, slechte eet- en drinkgewoonten eisen hun tol. Het menselijk lichaam vertaalt deze “negatieve” prikkels en “onderbelasting” adequaat, naar een afname van de belastbaarheid. Het gevolg laat zich raden. Moet de therapie dan gaan bestaan uit rust, minder belasten en verdere aanpassingen welke dit degeneratieproces verder bevestigen?

Belastbaarheid

Drie soorten belastbaarheid worden in de PRT® aanpak onderscheiden. Deze worden negatief beïnvloed door de hiervoor beschreven gedragingen.

 1. Een gevolg is een afname van de algemene belastbaarheid, wat zich uit in een slechte cardiovasculaire conditie van de gemiddelde persoon. De gevolgen zijn in de huidige civilisatie doodsoorzaak nummer.
 2. Een afname van de specifieke belastbaarheid, wat zich vertaald in verminderde belastbaarheid in botten (osteoporose), pezen (RSI?), spieren (conditie/krachtverlies), immuunsysteem (verhoogde infectiekans en ziekte) en meer van deze typische civilisatie problemen.
 3. En ten derde , door combinatie van beide bovenstaande, een afname in de functionele belastbaarheid van de burger, wat zich uit in o.a. arbeidsongeschiktheid, het niet meer kunnen uitoefenen van hobby en sport, tot en met het relatief snel hulpbehoevend worden van de wat oudere generatie.

Actieve Maatregelen

Om de verschillende structuren van het bewegingsapparaat weer belastbaar te maken is een structureel, op basis van de adaptatiemogelijkheden van het lichaam aangepast, functioneel gericht “actief” revalidatiesysteem noodzakelijk. Hiervoor is de integratie van o.a. fysiologie, histologie, trainingsleer, adaptatiemechanismen en voeding in de cursussen en opleiding noodzakelijk. Alleen zo is een functionele adaptatie en daarmee herstel van functie te waarborgen.

Tevens, zelfs van nog meer belang, de enige mogelijkheid om preventief “chronische” problemen aan te pakken. Voorwaarde is echter dat de patiënt/sporter actief participeert in de revalidatie en dat de Physical Rehabilitation Trainer® zich opstelt als begeleider en personal trainer van dit revalidatie proces.

Belangrijk voor patiënt en sporter is het te weten dat niet de 30 minuten bij de therapeut het eindeffect van de revalidatie bepalen, maar de tijd welke de patiënt/sporter daarnaast met zijn/haar lichaam en gezondheid actief bezig is.

Alleen actieve maatregelen kunnen de belastbaarheid positief beïnvloeden. Trainen, bewegen en gedragsveranderingen in eetpatroon en activiteit zijn noodzakelijk om een positieve verandering van de verschillende vormen van belastbaarheid te bereiken.
Passieve maatregelen zijn in staat de omstandigheden voor een positieve adaptatie te beïnvloeden, zijn geen „echte” therapie, maar maken soms de stap naar de „actieve” therapie mogelijk.

http://www.ias-academy.com/

McKenzie Methode

MDT McKenzie is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment volgens McKenzie. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT McKenzie is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup en dergelijke. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. MDT McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Het traject dat u bij uw MDT McKenzie therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Tijdens een vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht, waarna een bewegingsonderzoek plaatsvindt. Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hiermee een duidelijk beeld van de mechanische klacht ontstaat. Bij sommige klachten treedt hierbij het zogenaamde centralisatiefenomeen op. Dit centralisatiefenomeen is het terugbrengen van de pijn onder invloed van houding en/of beweging naar centraal in de wervelkolom. Dit fenomeen is baanbrekend geweest bij de onderzoeksmethode van lage rug- en nekklachten. Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met MDT McKenzie.

Prognose

Op basis van het onderzoek kan uw behandelaar meestal een duidelijke prognose formuleren. Deze prognose is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal hij u doorverwijzen. Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die voor u niet zinvol is. U weet dus al heel spoedig wat u kunt verwachten.

De behandelstrategie

Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

Betrouwbaarheid

MDT McKenzie is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De inzichten worden in vele internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het MDT McKenzie register staan vermeld hebben gedurende 2 jaar alle cursusdelen gevolgd en met succes hun kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij zullen u volgens de vast omschreven principes van MDT McKenzie onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij aan regelmatige bij- en nascholing deelnemen.

Wat is dry needling?

Dry needling is een nieuwere behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut. De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet. Die blijven daar enige tijd zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

 • pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
 • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • verminderde kracht in de betrokken spier(en)
 • pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
 • tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid.

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?

 • Acuut moment – bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of een ongeval/sportletsel.
 • Chronisch – bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of RSI/CANS. Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips, brace of een sling. ‘Slappe’ ligamenten in bijv enkels en/of knieën. Psychologische factoren, zoals stress en depressie. Voetafwijkingen, instabliliteit en/of verschillen in beenlengte bijv. na een botbreuk of operatie.
 • Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak.

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut zal allereerst door een gesprek en gericht onderzoek uw klachten analyseren. Daarna worden de spieren nader onderzocht, die mogelijk uw pijn veroorzaken.

Specifiek wordt in die spieren gezocht naar die bewuste triggerpoints. Precies die plaatsen zal de fysiotherapeut gaan behandelen om de spieren te ontspannen.

Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met een naaldje worden deze punten in de spier(en) ontspannen.

Bij langdurige klachten zal de therapeut vaak meerdere spieren behandelen in uw arm of been, alsmede de spieren langs de wervelkolom.

Hoe voelt dry needling aan?

Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan, maar dat is meestal van kortere duur.

Wat gebeurt er daarna?
U krijgt oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie bij te kunnen houden.

Wat kost dry needling?

Deze methode is een onderdeel van een normale fysiotherapie behandeling. Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen in principe ook de kosten voor dry needling hieronder.

Verhoogt prestaties in werk en sport

De Flexchair® met zijn dubbel werkende kantelsysteem (2x3D) maakt sterk, verhoogt prestaties in sport en werk en voorkomt verzuim. De Flexchair® activeert en stimuleert ons diepe spiersysteem en draagt actief bij aan optimalisering van onze lichaamsbalans.

De Flexchair® is een comfortabel dynamisch zitmiddel. De Flexchair® is ontwikkeld voor mensen die een gezonde en sportieve levensstijl nastreven. Dynamisch actief zitgedrag op de Flexchair® laat ervaren hoe sport- en werkprestaties verbeteren.

Geef rugklachten geen kans, zit dynamisch actief

Dynamische zit

Een sterke en gezonde rug begint bij een dynamisch actieve zit: de Flexchair®. De Flexchair® bestaat uit een voet, een tussenstuk en een zitting, heeft geen rugleuning en geen armsteunen. Twee kogelgewrichten (2×3D) laten bewegingen toe in alle richtingen. De rug krijgt zijn vrijheid van bewegen terug.

Zittend bewegen met de Flexchair® heeft veel voordelen: coördinatie en stabiliteit verbeteren, sportieve prestaties nemen toe en het zittende werk wordt langer volgehouden. Geef rugklachten geen kans, gebruik de Flexchair® elke dag.

Onbewust elke dag sterker

Bij het gebruik van de Flexchair® worden diepe rug- en buikspieren getraind. Deze diepe spieren zijn in onze moderne maatschappij steeds minder actief. De diepe spieren bereiden het lichaam voor om op juiste wijze kracht te kunnen leveren met minder energieverbruik en meer souplesse.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar trainings- en toepassingsmethodieken van deze diepe spieren. Door het trainen en functioneel gebruiken van de diepe rug- en buikspieren verbetert de lichaamsbalans en worden prestaties in sport en werk geoptimaliseerd. De pijnlijke en stijve rug wordt minder of klachten verdwijnen helemaal.

Blijf gezond, verbeter jezelf en gebruik de Flexchair® elke dag.

Benauwd?

Wordt u benauwd als u bijvoorbeeld de trap oploopt of met klusjes in huis bezig bent? Heeft u last van hoestbuien en heeft uw dokter u de diagnose COPD voorgehouden? Dan heeft u misschien de neiging om lichamelijke inspanning te vermijden in de hoop dat u minder snel kortademig wordt. Maar als u weinig in beweging bent, krijgt u juist meer klachten! Wilt u samen met anderen uw klachten verminderen?

Van veel stilzitten wordt u minder fit, waardoor u meer energie nodig zult hebben voor de dagelijkse bezigheden. Als alledaagse bewegingen al een hele opgave worden, komt u al helemaal niet meer aan extra bewegen toe. Daardoor is de kans groot dat u in een neerwaartse spiraal terechtkomt: meer benauwdheid, minder bewegen en nóg minder kunnen doen. Deze spiraal kunt u doorbreken door regelmatig te bewegen. Bewegen heeft meerdere positieve effecten:

 • Minder klachten van rug en andere gewrichten
 • Minder hart- en vaatziekten
 • Positieve invloed op botontkalking
 • Positieve invloed op stressklachten
 • Minder kans op diabetes

Voor wie is het COPD beweeg programma bedoelt?

Het beweegprogramma COPD is bedoeld voor volwassenen bij wie de diagnose COPD is gesteld. U kunt ook deelnemen als u al een revalidatieperiode in een revalidatiecentrum of ziekenhuis heeft doorlopen.

Het is absoluut niet van belang dat u op het moment van starten in een goede conditie verkeert. De training wordt voor iedere deelnemer individueel opgesteld en zal dus uitgaan van uw conditie op dat moment. En die gaat u vervolgend door middel van training verbeteren! De vooruitgang wordt iedere 6 weken opnieuw in kaart gebracht. Zo kunnen we inzichtelijk maken hoe uw conditie vooruit gaat. Tevens kan de training aangepast worden aan de nieuwe lichamelijke omstandigheden. Het beweegprogramma COPD streeft een verbetering van de kwaliteit van leven na. Dit houdt in:

 • Het verbeteren van het uithoudingsvermogen
 • Het vergroten van de loopafstand
 • De toename van spierkracht in armen en benen
 • Het verbeteren van de slijm ophoesten

Wat is ParkinsonNet?

Aalstzorg fysiotherapie is verbonden aan ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Meer dan 2000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio’s die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Waarom een ParkinsonNet?

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten (Munneke et al., Lancet Neurology 2009).

Missie

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Schouderrevalidatie

Aalstzorg fysiotherapie is verbonden aan het Schoudernetwerk Groot Zwolle. Dit is een onderdeel van het Schoudernetwerk Nederland. Het schoudernetwerk Groot Zwolle richt zich op het verbeteren van kwaliteit van zorg door een goede samenwerking tussen fysiotherapie en de orthopedisch chirurgen van de Isala Klinieken Zwolle. Dit geldt zowel voor patiënten die conservatief begeleid worden als voor patiënten die geopereerd worden of zijn.

De vereniging heeft ten doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen door haar leden bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Daarbij gaat het zowel om het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek (zoals anamnese, observatie, klinische tests en toepassing vragenlijsten) als het fysiotherapeutisch behandelen (welke interventies met welke doseringsparameters zijn het meest effectief).

Middels regelmatige scholing “specialiseren” deze fysiotherapeuten zich op het gebied van schouderrevalidatie. Samenwerking met regionale verwijzers leidt op deze manier tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten.

Tape

Het Medical Taping Concept is een van oorsprong Aziatische tapemethode, die niet alleen een stabiliserende werking heeft op gewrichten, maar tevens de spierfunctie, de bloed- en lymfcirculatie stimuleert en ondersteunt.

Deze manier van tapen ondersteunt c.q. activeert de lichaamseigen herstelmechanismen, zonder de bewegingsvrijheid in te perken. Deze aanpak is in de praktijk veel functioneler dan bijvoorbeeld de klassieke aanpak van gelijksoortige blessures met conventionele witte sporttape, waardoor ook in de (top)sport steeds meer gebruik wordt gemaakt van het Medical Taping principe (denk hierbij bijv. ook aan de Olympische Spelen van 2008).

Medical Taping wordt gebruikt bij:

 • (na)behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat, zoals rug- en schouderklachten, maar ook knie- en kuitklachten
 • verminderen van klachten door vloeistofstuwingen zoals oedeem en bloeduitstortingen
 • houdingscorrectie
 • behandelen van problemen ontstaan door overbelasting (zoals muisarm, tennis- of golfelleboog)
 • bestrijding van (spannings)hoofdpijn en zenuwpijn door beïnvloeding van het zenuwstelsel
 • het gunstig beïnvloeden van organen zoals maagklachten.

Eigenschappen van de tape zijn o.a.:

 • elastische, ademende, zelfklevende tape op kwalitatief hoogwaardige katoen
 • antiallergische acryl kleeflaag
 • waterproof (douchen is dus gewoon mogelijk)
 • zonder toevoeging van medicijnen

Verklaring van het taping principe:

De elastische, door ons gebruikte, tape zorgt door een speciale manier van aanbrengen dat de huid lokaal wordt gelift. Hierdoor wordt onmiddellijk de druk onderhuids verminderd in het blessuregebied, waardoor de bloedsomloop en de lymfestroom zich (lokaal) kunnen herstellen. Als gevolg hiervan neemt de druk op de pijnreceptoren af en vermindert of verdwijnt daardoor zelfs helemaal. Door het genezingsproces op deze manier continu te ondersteunen wordt gezorgd voor een effect dat zich verder uitstrekt dan de reguliere behandeling van een half uur. Omdat deze tape meerdere dagen kan blijven zitten, ook tijdens het douchen en zwemmen, ontstaat een unieke 24-uurs behandeling.

Gevolg: pijnvermindering en een snellere genezing.

Uw fysieke belastbaarheid

U kunt bij ons een health check laten doen, om uw fysieke belastbaarheid in kaart te brengen. De health check ziet er als volgt uit:

 • Bepaling of de testen veilig uitgevoerd kunnen worden
 • Bepaling van eventuele lichamelijke klachten
 • Een test op het gebied van uithoudingsvermogen
 • Verschillende krachttesten (voornamelijk extremiteiten)
 • Coördinatietesten (sportspecifiek indien noodzakelijk)
 • Het meten van het vetpercentage
 • Het bepalen van de Body Mass Index (BMI)
 • Het meten van de bloeddruk.
 • Afsluitend een evaluatiegesprek en een individueel advies.

Indien u zelf graag in de health check iets getest wilt hebben kunt u dit altijd in overleg met de fysiotherapeut bespreken.

Begeleiding en Ondersteuning

Aalstzorg biedt fysiotherapeutische ondersteuning en zorg aan als onderdeel binnen het netwerk palliatieve zorg Regio IJsselvecht

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (WHO 2002)

De term palliatief komt van het latijnse woord pallium dat mantel betekent. Het gaat dus om zorg die de zieke en zijn naasten als een mantel omgeeft en een gevoel van veiligheid biedt.

Palliatieve zorg is een interdisciplinaire en multiprofessionele onderneming, waarbij in de meeste gevallen een arts, een verpleegkundige en andere professionals betrokken zijn. De professionals hebben de expertise om te voorzien in de fysieke, psychologische en spirituele behoeften van de patiënt en zijn naasten. Vrijwilligers kunnen een belangrijk onderdeel van het team vormen. Ze nemen het werk van de professionals niet over, maar hebben hun eigen inbreng en bekwaamheid.

Behandeldoelen Palliatieve Fysiotherapie:

 • Pijn op acceptabel niveau houden
 • Mobiliteit en spierkracht optimaliseren
 • Reduceren stressgevolgen
 • Ademfunctie optimaliseren
 • Energie balans vinden en houden
 • Aanpassingen
 • Advisering
 • Decubitus preventie
 • Houding / transfers)

Regio IJssel-Vecht

Het netwerk palliatieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regioverbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk palliatieve zorg.

Bereikbaarheid

Netwerk palliatieve zorg
Regio IJssel-Vecht
Dr. Stolteweg 23
8025 AV Zwolle
038-4242963
palliatiefnetwerk@mccklik.nl

Pilates training

Iedere maandagavond om 17.00 en 18.00 en woensdagavond van 18:30 – 19:30, Praktijk Aalstzorg, Assendorperdijk 70 Zwolle.

Pilates is ontwikkeld door Joseph Hubertus Pilates (1880-1967). Hij putte ideeën uit onder meer yoga, zen en oude Griekse en Romeinse methoden. Na de WO I ging Joseph Pilates verder met deze methode en werd vooral bekend bij de dansers en atleten. Enkele jaren later opende hij een Pilates studio in New York.

Pilates is een effectieve manier om op een veilige manier uw lichaam te versterken. Een verfijnde manier om uw spieren lang en lenig te houden. Uw houding wordt gezonder en u voelt zich prettiger in uw vel zitten.

Pilates Lite

Met Pilates Lite traint u volgens een oplopende moeilijkheidsgraad. Uw lichaam wordt op een gezonde manier getraind, zonder uzelf te blesseren. U kunt hierna met een goed en zelfverzekerd gevoel aan reguliere pilatesstrainingen mee doen of er voor kiezen om Pilates Lite te blijven volgen.

Een les bestaat uit 10 min. warming-up, 40 min. Pilatesoefeningen (zowel grondoefeningen als in stand of zit met materialen en zonder) en 10 minuten cooling-down, bestaande uit rek/strek oefeningen en ontspanningsoefeningen.

Zeer geschikt voor:

 • Rugklachten, zowel nek, middenrug als lage rugklachten. (instabiliteit, hoofdpijn, duizeligheids-klachten, osteoporose, artrose,  status na hernia vanaf 4 weken.
 • Schouderklachten (instabiliteit, impingement, luxatie)
 • Bekkenklachten (instabiliteit, zwangerschaps- of post partum klachten)
 • Beenklachten (spierproblemen)
 • Verbeteren algehele conditie

Geluidsgolven

Shockwave therapie (extracorporale shockwave therapie) is een techniek waarbij de fysiotherapeut met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones behandelt. Deze (hoogenergetische) geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam (extracorporaal) naar het gebied dat wordt behandeld. Hierdoor verbeteren de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied. Zo wordt het lichaam gestimuleerd om te herstellen en neemt de pijn af. Direct na de behandeling voel je dat de pijn verminderd is en dat je beter kunt bewegen. Shockwave therapie is een manier om het zelf genezend vermogen van het lichaam te prikkelen.

Behandeling met shockwave

Eerst lokaliseert de fysiotherapeut samen met jou de pijn zone. Op dit deel wordt gel aangebracht. Deze gel helpt om de schokimpulsen beter over te brengen. De fysiotherapeut richt de impulsen vervolgens via een behandelkop op de pijn zone. Per behandeling duurt dit ongeveer 5 tot 10 minuten. Soms vindt de behandeling plaats op één punt, maar het kan ook zijn dat er over een uitgebreider deel bewogen wordt. De frequentie van de geluidsgolven is instelbaar zodat de fysiotherapeut deze tijdens de behandeling kan opvoeren.

Iedereen ervaart pijn tijdens de behandeling anders. Dit hangt af van je pijngrens en de aandoening waarvoor je behandeld. De fysiotherapeut legt bij iedere stap uit wat hij doet en gaat doen. Ondertussen kun je zelf aangeven hoe je je voelt.

Aantal behandelingen

Tussen twee behandelingen in zit meestal een periode van ongeveer 7 tot 10 dagen, afhankelijk van de oorzaak van de pijnklachten. Gemiddeld zijn er 4 tot 6 behandelingen nodig om een goed resultaat te krijgen. Het kan ook zijn dat één of twee sessies genoeg zijn om je van je pijnklachten te verlossen.

Te behandelen klachten
Shockwave therapie is geschikt voor de behandeling van chronische, hardnekkige en pijnlijke aandoeningen, zoals:

 • chronische schouderklachten
 • chronische elleboogklachten, zoals tennisarm en golfelleboog
 • pijn onder de knieschijf
 • hielspoor/peesplaatonsteking in de voet (fasciitis plantaris)
 • chronische rugpijn, nekpijn
 • chronische spanningsklachten in nek, schouder of rug (zogenaamde triggerpoints)
 • andere peesontstekingen

Voordelen shockwave therapie

 • Uitwendige therapie
 • Geen verdoving of medicijnen nodig
 • Korte behandelduur
 • Snel en effectief behandelresultaat
 • Bewezen effect bij chronische klachten aan spieren en gewrichten
 • Oorzakelijke behandeling in plaats van symptoombestrijding
 • Minimale bijwerkingen (roodheid, lichte zwelling)
 • Injecties en/of een operatie kan voorkomen worden

Chronische pijn, spanning, burn-out, onverklaarbare klachten… De psychosomatisch fysiotherapeut kan u helpen.

Wat doet een psychosomatisch fysiotherapeut?

Hij begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, tussen spanning en ontspanning. De therapeut kan u helpen de signalen van het lichaam te begrijpen en wat u kan doen om weer in balans te komen.

Bij welke klachten is deze therapie zinvol?

Gezondheidsklachten kunnen een aanhoudend karakter hebben en zich lichamelijk uiten als: chronische spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid en/of hartkloppingen. Bijkomende klachten kunnen zijn: lusteloosheid, prikkelbaarheid, onrust, somberheid, angstgevoelens, concentratie- of slaapstoornissen.

Waaruit bestaat de therapie?

Het intakegesprek dient als basis om inzicht te krijgen in uw klachten en om te verhelderen welke factoren op de klachten inwerken. Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek worden doelen bepaald en een behandelplan opgesteld.

Uw eigen inbreng en actieve inzet zijn daarbij erg belangrijk.

Wat is het doel van de behandeling?

 • inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klachten.
 • het veranderen van factoren die de klacht(en) in stand houden.
 • door middel van ontspanning meer rust en balans ervaren in het dagelijks leven.
 • het verbeteren van de ademhaling
 • het beter aanvoelen en respecteren van lichamelijke en mentale grenzen
 • het op een andere manier leren omgaan met de klachten.
 • het positief werken aan je zelfbeeld.

U leert uw lichaam te begrijpen en hoe u daar invloed op heeft.

Oefenvormen die worden toegepast zijn o.a.:

 • lichaam bewustwording
 • ontspanning en/of ademhalingsoefeningen
 • aandachtgerichte oefenvormen / mindfulness
 • houding- en bewegingsadvies
 • communicatie en gesprekstechnieken
 • stressmanagement

Grip op onverklaarbare krachten

Lichamelijke én psychische klachten kunnen hand in hand samengaan zonder duidelijkheid over de medische oorzaak van de klachten. Deze onbegrepen klachten worden Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK) genoemd. Geregistreerde therapeuten van het SOLKNET hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van dit klachtenbeeld. De therapie richt zich op het verhelderen van de samenhang tussen lichaam én geest, het opsporen en grip te krijgen op de factoren die de klachten onderhouden. Meer informatie over SOLK en het netwerk kunt u vinden op www.solknet.com

Kan ik een afspraak maken?

De psychosomatisch fysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit houdt in dat je zonder een verwijsbrief van de (huis-)arts kunt aanmelden. Vergoeding is afhankelijk van de wijze waarop je verzekerd bent. Raadpleeg altijd je verzekering voor de voorwaarden.