Op 1 mei 2020 zijn wij van start gegaan met een project om e-Health binnen Aalstzorg te omarmen onder de noemer ”Aalstzorg Dichtbij | Fysiotherapie binnen handbereik”. Binnen dit project gaan wij onderzoeken op welke manier e-Health van toegevoegde waarde kan zijn voor zowel de patiënt als de fysiotherapeut.

Tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus zijn veel praktijken noodgedwongen overgestapt op beeldzorg om zo de continuïteit van de zorg te waarborgen. Binnen Aalstzorg zien wij beeldzorg niet als een tijdelijke vervanger van de werkzaamheden maar gaan wij onderzoeken hoe deze manier van zorgverlening kan bijdrage aan het herstelproces van de patiënt. Op deze manier willen wij de continuïteit van de zorg waarborgen nu én in de toekomst.

Met behulp van de ‘SET COVID-19’ hebben wij de mogelijkheid gekregen om beeldzorg binnen Aalstzorg verder te ontwikkelen. Dit gaan wij doen door de huidige kernwaarden van Aalstzorg te koppelen aan e-Health, een juiste oplossingspartner te vinden en dit vervolgens te implementeren binnen onze behandeltrajecten.

De stip op de horizon voor dit project is gedurende de zomerperiode e-Health binnen Aalstzorg te implementeren als aanvullende factor binnen het behandelproces. Dit willen wij op dusdanige wijze uitrollen dat e-Health beschikbaar is voor iedereen, ook als zij niet over de daarvoor benodigde middelen beschikken.

Heeft u vragen over dit project? Daarvoor kunt u contact opnemen met Quinten van Aalst via qvanaalst@aalstzorg.nl.