Mijn naam is Jonathan Tromp en In 2009 ben ik voor Aalstzorg gaan werken.

Binnen het team/bij Aalstzorg ben ik naast manueel en fysiotherapeut ook bezig met de kwaliteitszorg en de coördinatie en het begeleiden van de stageperiodes. Ik heb mij gespecialiseerd in manuele therapie, echografie, hand, – en polsproblematiek en schouderproblematiek.

Ik kan u verder helpen doordat ik weloverwogen gebruik maak van de pijlers binnen evidence based practice. Deze pijlers zijn mijn klinische expertise, evidentie en de overtuigingen van de patiënt. Binnen de gehele gezondheidszorg is nagenoeg niets zwart of wit en dit geldt ook zeker voor het vak fysiotherapie. Er zijn nog heel vragen waar wij binnen ons vak meer ook het domein beweegzorg geen antwoord op hebben, maar langzaamaan weten we ook steeds meer dingen wel.

Ik ben degene die u daarover kan informeren en inzicht kan geven, zodat u weloverwogen een beslissing kunt nemen. Daarbij vind ik het belangrijk dat we samen tot een beslissing komen of we wel of niet in een behandeling zullen gaan starten en zo ja, welke behandeling dit zal zijn.

Aalstzorg team