Herstellen na Corona (COVID-19)? Aalstzorg helpt je verder! 

Een besmetting met het coronavirus (ook wel COVID-19) kan grote gevolgen en een lange nasleep hebben. “Ik ben snel uitgeput”, “ik heb last van kortademigheid” en “mijn conditie is fors verminderd” zijn veel gehoorde klachten. Dit heeft vaak gevolgen voor werk, sport en zelfs het dagelijks leven. Het treft niet alleen mensen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, ook mensen die niet zijn opgenomen kunnen veel problemen ervaren. 

(Fysieke)Problemen na Corona

Er zijn veel persoonlijk verschillen in de manier waarop patiënten klachten ervaren, dat vraagt een persoonlijke aanpak. De volgende klachten kunnen voorkomen:

 • Vermoeidheid.
 • Vermindering van het uithoudingsvermogen (conditie).
 • Afname van spierkracht. 
 • Longproblemen (bijvoorbeeld kortademigheid, vermindering van longcapaciteit, ademhalingsproblemen). 
 • Spier- en/of Gewrichtsproblemen (zoals pijn of stijfheid) 

Naast de fysieke klachten kunnen er ook andere klachten optreden zoals:

 • Problemen met concentratie en geheugen
 • Verminderde eetlust, problemen met voeding.
 • Slaap- en stemmingsproblemen. 

Fysiotherapie na Corona. 

De Fysiotherapeuten van Aalstzorg kunnen hun kennis en expertise inzetten om je te helpen bij het herstellen na het coronavirus. Samen pakken we de klachten aan en werken we toe naar het bereiken van uw persoonlijk doelen. Daarbij kunt u denken aan het hervatten van werk, sport of juist het weer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven.
Bij Aalstzorg hebben we bijscholing gevolgd om ervoor te zorgen dat we de meest optimale behandeling kunnen aanbieden. 
De volgende onderdelen komen terug tijdens de behandeling:

 • Begeleiding bij het opbouwen van de belasting. 
 • Het verbeteren van uw conditie en inspanningsvermogen.
 • Het verbeteren van de spierkracht.
 • Verminderen van de kortademigheid en ademhalingsproblematiek. 
 • Aanpakken van eventuele spier- en of gewrichtsklachten. 

Vergoeding Fysiotherapie na Corona

Normaal gesproken wordt fysiotherapie hoofdzakelijk uit de aanvullende verzekering betaald.
Bij klachten na corona is er ook vergoeding beschikbaar vanuit de Basisverzekering., daarvoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • U heeft een verwijzing van de huisarts of specialist 
 • De behandeling dient binnen een maand nadat de verwijzing is uitgeschreven te beginnen. 
 • U meldt zich binnen vier maanden nadat u corona heeft doorgemaakt. 
 • U geeft toestemming dat uw anonieme gegevens gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. 
 • Afhankelijk van de noodzaak kunt u maximaal 50 zittingen vergoed krijgen vanuit de basisverzekering of voor een maximale duur van 6 maanden. 
 • Indien nodig kan deze periode verlengd worden, maar is daarvoor een verwijzing van de specialist nodig. 
 • U betaalt wel het wettelijke eigen risico, indien u dit nog niet heeft verbruikt (€ 385 per jaar).
 • U kunt in de informatiebrief over de voorwaarden meer lezen over alle voorwaarden.