Douwe van Klinken

Douwe van Klinken

Geregistreerd  Fysiotherapeut – Algemeen Practicus

douwevanklinken@aalstzorg.nl

Werkzaam bij Aalstzorg op locaties in Zwolle en Kampen. Naast de algemene- en sport fysiotherapie ligt mijn interesse bij ouderenzorg.

Algemene Fysiotherapie
Oefentherapie
Kwetsbare ouderen
Valpreventie

Aanwezig op locatie

aanwezig locatie Zwolle
aanwezig locatie Kampen