Fysiotherapie bij Aalstzorg tijdens Corona

Voor uw en onze eigen veiligheid werken wij tijdens de Coronacrisis volgens de richtlijnen van RIVM en onze beroepsgroep (KNGF/ keurmerk). Dit zijn andere uitgangspunten voor uw behandeling dan gebruikelijk.

Wanneer uw fysiotherapeut besluit dat u naar de praktijk kunt komen voor een behandeling dient u de volgende regels in acht te nemen:

  1. U komt niet naar de praktijk of belt u huisbezoek af wanneer u verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn, moeheid, je ziek voelen, verhoging tot 38 graden of koorts. Wanneer u een van deze klachten heeft, neemt u contact op met de praktijk. U moet tenminste 24 uur vrij zijn van klachten voordat u weer naar buiten mag.
  2. U komt niet naar de praktijk of belt u huisbezoek af wanneer een van uw gezinsleden en/of huisgenoten verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn, moeheid, je ziek voelen, verhoging tot 38 graden of koorts. U, uw gezinsleden of huisgenoten moeten allemaal tenminste 24 uur vrij zijn van klachten voordat u weer naar buiten mag.

In bovenstaande gevallen kan de fysieke (in de praktijk of bij u thuis) behandeling niet doorgaan. U neemt vooraf telefonisch contact op met de praktijk om dit te melden. Wij kijken met u verder wat we kunnen betekenen:

  1. U komt alleen naar de praktijk.
  2. U komt zo stipt mogelijk op tijd, om samenkomst met andere personen zo veel mogelijk te beperken.
  3. Voor aanvang van de behandeling wast u tenminste 30 seconden grondig uw handen.
  4. U houdt zich aan de algemene adviezen: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, u maakt gebruik van papieren zakdoekjes, u schudt geen handen en houdt 1,5 meter afstand van andere personen.
  5. U neemt een eigen badlaken/handdoek mee.

De therapeut zal u op het afgesproken tijdstip ophalen bij de hoofdingang. Indien u niet naar de praktijk kunt komen, is persoonlijke online fysiotherapie ook mogelijk (telefonisch of via beeldbellen).


Project 'Aalstzorg Dichtbij' van start

Op 1 mei 2020 zijn wij van start gegaan met een project om e-Health binnen Aalstzorg te omarmen onder de noemer ”Aalstzorg Dichtbij | Fysiotherapie binnen handbereik”. Binnen dit project gaan wij onderzoeken op welke manier e-Health van toegevoegde waarde kan zijn voor zowel de patiënt als de fysiotherapeut.

Tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus zijn veel praktijken noodgedwongen overgestapt op beeldzorg om zo de continuïteit van de zorg te waarborgen. Binnen Aalstzorg zien wij beeldzorg niet als een tijdelijke vervanger van de werkzaamheden maar gaan wij onderzoeken hoe deze manier van zorgverlening kan bijdrage aan het herstelproces van de patiënt. Op deze manier willen wij de continuïteit van de zorg waarborgen nu én in de toekomst.

Met behulp van de ‘SET COVID-19’ hebben wij de mogelijkheid gekregen om beeldzorg binnen Aalstzorg verder te ontwikkelen. Dit gaan wij doen door de huidige kernwaarden van Aalstzorg te koppelen aan e-Health, een juiste oplossingspartner te vinden en dit vervolgens te implementeren binnen onze behandeltrajecten.

De stip op de horizon voor dit project is gedurende de zomerperiode e-Health binnen Aalstzorg te implementeren als aanvullende factor binnen het behandelproces. Dit willen wij op dusdanige wijze uitrollen dat e-Health beschikbaar is voor iedereen, ook als zij niet over de daarvoor benodigde middelen beschikken.

Heeft u vragen over dit project? Daarvoor kunt u contact opnemen met Quinten van Aalst via qvanaalst@aalstzorg.nl.


Aalstzorg bekwaamt zich in Echografie

Pijnlijke schouder, tennis-elleboog of andere spier/pees klachten?

De fysiotherapeuten Jonathan Tromp en Ron van Aalst hebben de kennis en mogelijkheid om met echografie uw klacht nog beter te beoordelen en te onderzoeken. Echografie is een extra onderzoekmethode om te bepalen wat de oorzaak van je klachten zou kunnen zijn. Het maakt altijd onderdeel uit van een volledig bewegingsonderzoek van de gewrichten en spieren. De combinatie van echografie als onderzoekmethode en behandeling met shockwave maken dat Aalstzorg nog beter uw klachten/ blessure kan beoordelen en behandelen.


Basic-Fit Kampen & Aalstzorg

Samenwerking Basic-Fit Kampen en Aalstzorg

Per 29 juli 2019 heeft Basic-Fit haar deuren geopend voor sporters aan De Maten 10 te Kampen. Waar Aalstzorg voorheen samenwerkte met Fitland op de desbetreffende locatie, wordt de samenwerking in Kampen voortgezet met Basic-Fit.

Op dit moment werkt Basic-Fit hard om de nieuwe locatie te verbouwen en in te richten. De voortzetting van de samenwerking betekent dat wij gebruik mogen maken van de nieuwe oefenruimtes en apparatuur die Basic-Fit installeert.